Poděl se o povídku "23. Růžinu jevil vonný vzdech"
Zadejte jednu či více e-mailových adres, na které po odeslání dorazí zpráva s odkazem na tuto povídku:Vaše jméno a e-mail: